Primary tabs

Nxënës të regjistruar, 2015-2021

Të dhëna të përgjithshme (fëmijë të regjistruar nga të cilët femra e meshkuj, fëmijë romë, fëmijë me aftësi të kufizuar, numri i klasave/grupeve) mbi institucionet arsimore parauniversitare (çerdhe, kopshte, shkolla) në Tiranë për vitet shkollore 2015-2016 deri 2017-2018. Të dhënat janë marrë nga Zyra Arsimore Vendore Tiranë (ZVA Tiranë ) dhe janë përpunuar nga Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore e Shëndetësore.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit6.21 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaMay 14, 2021