Primary tabs

Numri i vendparkimeve për Taxi, 2019

Numri i vendparkimeve për taxi sipas zonave 1,2,3,4 në frekuenca tremujore.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.