Primary tabs

Data Extent

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Numri i shfaqjeve dhe spektatorëve në institucionet kulturore

Numri i shfaqjeve dhe spektatorëve në institucionet kulturore kombëtare në Tiranë. Si edhe numri mesatar i spektatorëve për shfaqje në secilin institucion në baza tremujore. Të dhënat sigurohen nga INSTAT

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2019-11-14
Data e publikimit
2019-08-09
Frequency
Tremujor
Identifikuesi
5fe0a2ed-46aa-4863-8dd9-87a47e11aed4
Spatial / Geographical Coverage Area
POLYGON ((-340.18259525299 41.327370632815, -340.18253624439 41.327064473463, -340.18222510815 41.327096700831, -340.18226802349 41.327402860032, -340.18253624439 41.327382718023))
POLYGON ((-340.18013834953 41.326653573123, -340.18003642559 41.326673715357, -340.18005251884 41.32671802825, -340.17999351025 41.326726085136, -340.17996132374 41.326770397993, -340.17955899239 41.326822767695, -340.17896354198 41.326875137354, -340.17891526222 41.326722056693, -340.17906010151 41.326709971363, -340.17904400826 41.326665658464, -340.1796233654 41.32658106103, -340.17992377281 41.32656494722, -340.18007397652 41.326532719589, -340.18007397652 41.326577032578, -340.1801276207 41.326573004126))
POLYGON ((-340.17997741699 41.326351438868, -340.17981648445 41.326407837369, -340.1796233654 41.32643200814, -340.17937660217 41.326488406571, -340.17900109291 41.326520634224, -340.1789689064 41.32643200814, -340.17872214317 41.326512577312, -340.17866849899 41.32643200814, -340.17987012863 41.326214470877, -340.17999887466 41.326270869496))
POLYGON ((-340.17963409424 41.325521569571, -340.17961263657 41.325336257507, -340.17979502678 41.32531208633, -340.17997741699 41.325851907159, -340.17975211143 41.325884135127, -340.17970919609 41.32575522316, -340.17933368683 41.325811622177, -340.17925858498 41.325602139868))
POLYGON ((-340.1805460453 41.328840983344, -340.17995595932 41.328953775986, -340.18004179001 41.329372718379, -340.18042802811 41.329251869888, -340.18071770668 41.329179360686))
Spatial / Geographical Coverage Location
Tirana
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.