Primary tabs

Numri i lindjeve, vdekjeve dhe shtesa natyrore, 2018

Shtesa natyrore sipas njësive administrative në Bashkinë e Tiranës. Shtesa natyrore llogaritet si diferencë midis lindjeve dhe vdekjeve të raportuara nga Gjendja Civile.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.