Primary tabs

Lidhjet në Ujësjellës, 2016

Të dhëna mbi numrin e lidhjeve me dhe pa matës për klientët e UKT (familjarë, ente private, institucione, shitje me shumicë). Për periudhën Janar-Mars 2016, numri i lidhjeve pa matës për institucionet dhe shitjen me shumicë është dhënë si shumë e të dyjave. Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit1.46 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 23, 2019