Primary tabs

DPÇK
Me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 159 datë 26.12.2019 ‘PËR EMËRTIMIN DHE MIRATIMIN E STEMAVE TË DREJTORIVE TË PËRGJITHSHME TË PUNËTORËVE TË QYTETIT DHE QENDRËS EKONOMIKE TË ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE, INSTITUCIONE NË VARËSI TË BASHKISË TIRANË” u krye ndryshimi i më poshtëm:
- Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve, emërtohet Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

Licenca

Licenca e paspecifikuar

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Numri i fëmijëve të regjistruar në kopshte të integruar pranё shkollave

Numri i fëmijëve të regjistruar në kopshtet e integruara pranё shkollave (nё ish-Komunat) nё Bashkinё Tiranё. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (ish QEZHEF).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-09-27
Data e publikimit
2021-09-27
Identifikuesi
02a6884b-3a91-4162-a894-1bb8a52992d2
License
Licenca e paspecifikuar
Public Access Level
Public

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.