Primary tabs

Numri i NJEF-ve sipas llojit të NJEF-së dhe njësive administrative

Numri i NJEF-ve sipas llojit të NJEF-së nëse është pa bërthamë familjare ose të pavlefshme si edhe një, dy apo më shumë për çdo njësi administrative

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.