Primary tabs

Nevojat për projekte, 2017

Nevojat për projekte në fushën e infrastrukturës sipas programeve të buxhetit që janë dërguar për miratim në buxhet. Prej vitit 2017 nuk ekziston më ndarja zona urbane-zona rurale. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit302 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 24, 2019