Primary tabs

Nevojat për projekte, 2016-2018

Nevojat për projekte në fushën e infrastrukturës sipas zonave (urbane e rurale) dhe programeve të buxhetit që janë dërguar për miratim në buxhet. Prej vitit 2017 nuk ekziston më ndarja zona urbane-zona rurale. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit20.42 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaAug 02, 2019