Primary tabs

Ndotje nga subjektet, 2019

Të dhëna tremujore mbi akt-konstatime të mbajtura për ndotjet nga subjekte sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Në tabelë janë paraqitur vetëm të dhëna për Njësitë Administrative që janë mbajtur akt-konstatime, janë raportuar tremujori I-IV 2019.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit6.7 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 29, 2020