Primary tabs

Ndotja e lumenjve në Tiranë, 2018

Të dhëna mbi nivelin e ndotjes së lumenjve Erzen dhe Ishëm në Tiranë. Të dhënat (marr nga Raporti i Monitorimit të Gjendjes së Mjedisit publikuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit) raportohen nga Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor. Linku i AKM : http://www.akm.gov.al/assets/raporti-i-gjendjes-ne-mjedis-2018.pdf
Në tabelë janë pasqyruar të dhëna për 10 stacionet e monitoruara.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit426 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaOct 29, 2020