Primary tabs

Ndotja e lumenjve në Tiranë, 2016-2019

Të dhëna mbi nivelin e ndotjes së lumenjve Erzen dhe Ishëm në Tiranë. Të dhënat (marr nga Raporti i Monitorimit të Gjendjes së Mjedisit publikuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit) raportohen nga Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor.
O2->Oksigjeni i tretur
NBO5->Nevoja biokimike për oksigjen
NH4->Përmbajtja e amoniakut
NO2->Përmbajtja e nitriteve
NO3->Përmbajtja e nitriteve
P total->Përmbajtja e fosforit total

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit17.38 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaOct 29, 2020