Primary tabs

Ndotja akustike në Tiranë, 2017

Vlerat mesatare të nivelit të zhurmave (LA/eq) të matura ditën dhe natën. Të dhënat (marr nga Raporti i Monitorimit të Gjendjes së Mjedisit publikuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit) raportohen nga Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit143 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaOct 15, 2020