Primary tabs

Bizneset sipas madhësisë, 2012

Numri i ndërmarrjeve aktive, si gjendje në fund të vitit 2012, sipas madhësisë së ndërmarrjes, e cila përcaktohet nga numri i të punësuarve gjithsej (pavarësisht nëse janë të punësuar me pagesë apo të vetpunësuar). Janë dhënë edhe disa përqindje për strukturën dhe peshën që ka Bashkia Tiranë, në vite, krahasuar me qarkun dhe vendin.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.