Primary tabs

Bizneset sipas aktivitetit ekonomik, 2015

Numri i ndërmarrjeve aktive, si gjendje në fund të vitit 2015, sipas Aktivitetit Ekonomik të bazuar në Nomenklaturën e Veprimtarive Ekonomike NVE Rev.2. Janë dhënë edhe disa përqindje për strukturën dhe peshën që ka Bashkia Tiranë, në vite, krahasuar me qarkun dhe vendin.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.