Primary tabs

Ndërhyrje dhe riparime në institucione, 2020

Ndërhyrje dhe riparime në sistemin e ngrohjes, sistemin elektrik, pajisjet hidrosanitare e të tjera në institucionet arsimore publike dhe qendrat sociale në Tiranë. Këto të dhëna raportohen me frekuencë mujore nga Drejtoria e Përgjithshme Nr 3 e Punëtorëve të Qytetit (DPN 3) ose siç quhet tashmë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.