Primary tabs

Ndërhyrje dhe riparime në institucione, 2016-2020

Ndërhyrjet dhe riparimet në sistemin e ngrohjes, sistemin elektrik, pajisjet hidrosanitare e pajisjet e shkollës në institucionet arsimore publike dhe qendrat sociale në Tiranë. Këto punime kryhen e raportohen nga Drejtoria e Përgjithshme Nr 3 e Punëtorëve të Qytetit (DPN 3) ose siç quhet tashmë Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën zero (0). Gjatë muajit Dhjetor 2019 në zërin "Ndërhyrje/riparime/punime muratori, saldatori dhe zhbllokime" përfshihen punimet që janë kryer për riparimin e dëmeve nga tërmetet.