Primary tabs

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Mosha mesatare e banorëve të njësive administrative të Tiranës

Mosha mesatare e bashkisë Tiranë dhe e çdo njësie administrative e llogaritur dhe siguruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-03-02
Data e publikimit
2021-03-02
Identifikuesi
8e6e3c00-17d1-4379-8291-8a9c642e802a
License
Public Access Level
Public