Primary tabs

Mirëmbajtje në parqe dhe zona rekreative

Të dhëna mbi punimet e kryera për mirëmbajtjen e parqeve dhe zonave recreative në Tiranë. Të dhënat raportohen nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit (APR).

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Data e modifikimit
2019-02-04
Data e publikimit
2019-01-23
Frequency
Semiannual
Identifikuesi
1d1e7c2e-6772-4baf-907d-6db180b3f59b
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public