Primary tabs

Mirëmbajtje e semaforëve, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë mujore mbi punimet e kryera nga Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit për mirëmbajtjen e rrjetit të semaforëve dhe vlera e tyre në lekë. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero). Vlera për periudhën Janar-Qershor 2016 nuk është raportuar.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit12.14 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJun 10, 2021