Primary tabs

Mirëmbajtje në ndriçim, 2016

Të dhëna me frekuencë mujore mbi punimet e kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit dhe vlera e tyre në lekë. Qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero). Vlera për periudhën Janar-Qershor 2016 dhe Shtator 2016 nuk është raportuar.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit989 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 24, 2019