Primary tabs

Lidhjet në Ujësjellës, 2016-2020

Të dhëna mbi numrin e lidhjeve me dhe pa matës për klientët e UKT (familjarë, ente private, institucione, shitje me shumicë). Për periudhën Janar-Mars 2016, numri i lidhjeve pa matës për institucionet dhe shitjen me shumicë është dhënë si shumë e të dyjave. Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT).

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit24.04 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 02, 2021