Primary tabs

Data Extent

Aksese të tjera

Informacioni në këtë faqe (dataset metadata) është i disponueshëm dhe në këto formate.

JSON RDF

via the DKAN API

Letra në postën e Kryetarit

Numri i letrave të ardhura nga qytetarët në Postën e Kryetarit . Të dhënat raportohen me frekuencë tremujore nga Drejtoria e Informacionit.

Te dhena dhe burime

FieldValue
Publisher
Modifikuar
2021-02-15
Data e publikimit
2019-01-29
Frequency
Tremujor
Identifikuesi
eaa3fb23-0b5a-4899-ba66-57a30d6972e1
Spatial / Geographical Coverage Area
POINT (-340.18060836213 41.327489134979)
POINT (-340.18060836213 41.327489134979)
Language
Albanian (Albania)
License
Public Access Level
Public