Primary tabs

Leje sipas llojit të objektit, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë tremujore të raportuara nga Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit dhe Territorit mbi numrin e lejeve të ndërtimit të siguruara sipas llojit të objekteve. Këto të dhëna janë vetëm për objektet e reja të ndërtimit e jo rikonstruksione. Sqarojmë se në Tremujorin I 2016 nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit5.61 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaApr 28, 2021