Primary tabs

Kopshte dhe çerdhe në Nj.A, 2020

Të dhëna me frekuencë vjetore të raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF) mbi numrin e çerdheve dhe kopshteve publike që ndodhen në secilën Njësi Administrative urbane.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit960 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaJan 22, 2021