Primary tabs

Konstatime për shkelje nga subjekte, 2016-2020

Të dhëna mbi akt-konstatime të mbajtura për shkeljet (vendosje posterash, tabelash, banderolash) nga subjektet sipas kategorive, raportuara nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Për vitet 2016 e 2017 të dhënat janë me frekuencë vjetore ndërsa për vitin 2018-2019 janë tremujore. Për 2020 është raportuar tremujori I-IV.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit26.53 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 08, 2021