Primary tabs

Koefiçienti i varësisë moshore sipas NjA, 2019

Koeficienti i varësisë moshore sipas njësive administrative 2019

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit1.04 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaMar 26, 2020