Primary tabs

Klientë dhe shuma debitore, 2016-2021

Numri i klientëve debitorë ndaj UKT dhe shuma debitore në mijë lekë. Të dhënat janë me frekuencë mujore e raportohen nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT). Numri i debitorëve tregon gjendjen në fund të muajit përkatës. Vlera e shumës debitore është progresive dhe e llogaritur pa TVSH. Për muajin Janar 2016 nuk është raportuar numri i klientëve debitorë por vetëm shuma debitore. Sqarojmë se UKT ofron shërbimin e shitjes së ujit me shumicë.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit23.9 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaDec 16, 2021