Primary tabs

Investime në objekte civile e publike, 2018

Të dhëna mbi investimet në objektet civile e publike. Në tabelë janë paraqitur vetëm ata zëra për të cilat ka vlera, ndërsa qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 ( zero). Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.