Primary tabs

Investime në objekte civile e publike, 2016

Të dhëna mbi investimet në objektet civile e publike si: biblioteka, qendra shëndetësore, qendra sociale dhe ndërtesa të tjera publike. Për Gjashtëmujorin I 2016 nuk janë kryer investime në objekte të tilla. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.