Primary tabs

Investime në objekte civile e publike, 2016, 2018-2020

Të dhëna mbi investimet në objektet civile e publike si: biblioteka, qendra shëndetësore, qendra sociale dhe ndërtesa të tjera publike të raportuara nga Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike. Në tabelë qelizat bosh nënkuptojnë vlerën 0 (zero). Për Gjashtëmujorin I 2016 dhe 2019 nuk janë kryer investime në objekte të tilla. Për vitin 2017 ka mungesë raportimi.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit22.46 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaOct 19, 2021