Primary tabs

Investime gjithsej, 2016-2020

Të dhëna në mijë lekë mbi planifikimin dhe realizimin e investimeve në infrastrukturë sipas burimit të financimit, sektorit ku është kryer investimi dhe fazës së investimit. Raportimi i këtyre të dhënave kryhet nga Drejtoria e Investimeve të Punëve Publike. Për vitin 2017 raportimi është kryer vjetor. Për vitin 2020 nuk është kryer raportimi nga Sektori i Rikualifikimeve Urbane.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit19.92 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaOct 20, 2021