Primary tabs

Institucionet shëndetësore, 2018

Të dhëna mbi numrin e qendrave shëndetësore në Tiranë dhe numrin e pacientëve të trajtuar në to raportuar nga Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore dhe Shëndetësore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit116 byte
Lloji I resursitfile upload
KohaMay 23, 2019