Primary tabs

Institucionet Arsimore,2019-2020

Institucionet arsimore parauniversitare në Tiranë për vitin shkollor 2019-2020. Për vitin shkollor 2019-2020 është paraqitur vetëm numri i kopshteve për 11 Njësitë Aministrative mungon numri i kopshteve private dhe i njësive të tjera. Të dhënat janë marrë nga Zyra Arsimore Vendore Tiranë (ZVA Tiranë ) dhe janë përpunuar nga Drejtoria e Politikave Lokale Arsimore e Shëndetësore.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.