Primary tabs

Gjoba të qarkullimit rrugor, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shkelje të qarkullimit rrugor dhe parkim të gabuar sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake. Për muajin Shkurt-Korrik 2017 numri i gjobave janë në vlerë total dhe jo të ndara sipas Nj.A. Për vitin 2020 janë raportuar muaji Janar-Dhjetor si dhe janë shtuar lagjet(nr.12, nr.13, nr.14), për muajin Prill gjobat e qarkullimit rrugor me adresa janë në vlera zero(0) pasi nuk ka pasur shkelje për shkak të pandemisë. Raportimi ështe deri në Janar 2021.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit18.3 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaFeb 22, 2021