Primary tabs

Gjoba për shpërdorimin e ujit të pijshëm, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për shpërdorimin e ujit të pijshëm sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake. Për vitin 2020 është raportuar muaji Janar-Dhjetor si dhe janë shtuar lagjet nr.12, nr.13, nr.14 . Raportimi është deri në muajin Gusht 2021.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.