Primary tabs

Gjoba për ndotje të mjedisit, 2020

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për ndotje të mjedisit sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuara nga Policia Bashkiake. Për vitin 2020 janë raportuar deri në muajin Dhjetor si dhe janë shtuar lagja(nr.12, nr.13, nr.14) . Raportimi ështe deri në Janar 2021.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.