Primary tabs

Gjoba për mungesë dokumentacioni, 2016-2021

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për mungesë dokumentacioni sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuar nga Policia Bashkiake. Për vitin 2020 është raportuar deri në muajin Dhjetor si dhe janë shtuar lagjet(nr.12, nr.13, nr.14). Raportimi është deri në muajin Janar 2021.

Pamja e të dhënave nuk është e disponueshme.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.