Primary tabs

Gjoba për aktivitete pa leje, 2021

Të dhëna me frekuencë mujore mbi gjobat e vendosura për aktivitete pa leje sipas Njësive Administrative (Nj.A) raportuar për muajit Janar-Dhjetor nga Policia Bashkiake. Për vitin 2020 janë shtuar lagjet me nr.12, nr.13, nr.14.
Raportimi vijon nga muaji Janar deri ne muajin Shtator 2021.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Shto një koment të ri

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Adresat web dhe adresat e-mail konvertohen automatikisht në lidhje.
  • Rreshtat dhe paragrafët shkojnë automatikisht në krye.