Primary tabs

Gjoba në transportin publik, 2017

Të dhëna mujore mbi gjobat e vendosura për shkeljet e konstatuara në shërbimin e transportit publik urban raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK).

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.