Primary tabs

Gjoba në transportin publik, 2016-2022

Të dhëna mujore mbi gjobat e vendosura për shkeljet e konstatuara në shërbimin e transportit publik urban, raportuar nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK). Për muajt Prill-Shtator 2020 nuk janë marr masa administrative në bazë të Urdhërit Nr. 10762, datë 11.03.2020 mbi “Pezullimin e shërbimit të transportit urban në Bashkinë Tiranë, në kuadër të marrjes së masave mbrojtëse ndaj përhapjes së infeksionit COVID-19”. Gjatë periudhës Prill-Gusht 2020 inspektorët e AMK kanë qenë në kontroll të përditshëm ndaj shërbimit të transportit të dedikuar për stafet mjekësore.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit15.63 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaMay 26, 2022