Primary tabs

Frekuentimi në çerdhe, 2021

Frekuentimi mesatar mujor i fëmijëve në çerdhet publike të Tiranës raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve (QEZHEF). Çerdhja Nr.66 "Çufo dhe bubi kaçurrel" është çerdhe/kopësht i integruar në Qesarakë gjatë muajit Prill 2021. Gjatë muajit Shtator 2021 është hapur Çerdhja 67 "BKT" një financim i Bankës Kombëtare Tregtare. Në muajin Tetor 2021 është hapur Çerdhja 5 "Sunny Hill".

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.