Primary tabs

Frekuentimi në çerdhe, 2019

Frekuentimi mesatar mujor i fëmijëve në çerdhet publike të Tiranës raportuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve(QEZHEF).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.