Primary tabs

Frekuentimi në çerdhe, 2016

Frekuentimi mesatar mujor i fëmijëve në çerdhet publike të Tiranës. Raportimi për këto të dhëna ka nisur në Mars 2016 nga Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.