Primary tabs

Fondi pyjor dhe kullosor, 2016

Të dhëna vjetore mbi fondin pyjor e kullosor sipas Njësive Administrative rurale dhe fshatrave përbërës të tyre të raportuara nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural. Të dhënat janë nxjerrë në bazë të dokumentave ekzistuese të Njësive Administrative, por mund të kenë ndryshime nga situata faktike në terren.

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatitext/csv
Madhësia e dokumentit1.95 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaJul 01, 2019