Primary tabs

Fondi i lejeve sipas llojit të klientit, 2019

Të dhëna mbi fondin e parashikuar (vlerë e përafërt në mijë lekë) për objektet e ndërtimit sipas llojit të klientëve (shtetërorë apo privatë) që kanë siguruar leje gjatë vitit 2019. Fondet e parashikuara janë të gjitha nga klientë privat (nuk ka pasur klientë shtetëror).

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.