Primary tabs

Fondi i ojekteve me leje, 2022

Të dhëna mbi fondin e parashikuar (vlerë e përafërt në mijë lekë) për objekte ndërtimi të reja dhe rikonstruksione (sipas llojit të tyre) që kanë siguruar leje .

Embed

Data Preview URL

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.