Primary tabs

Fondi i ojekteve me leje, 2016 - 2022

Të dhëna me frekuencë tremujore mbi fondin e parashikuar (vlerë e përafërt në mijë lekë) për objekte ndërtimi të reja dhe rikonstruksione (sipas llojit të tyre) që kanë siguruar leje. Gjatë Tremujorit I 2016 nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi. Të dhënat raportohen nga Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit dhe Territorit.

Informacione shtesë

FushaVlera
Formatiapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Madhësia e dokumentit14.99 KB
Lloji I resursitfile upload
KohaMay 12, 2022