Primary tabs

Regjistrimi për herë të parë në çerdhe, 2018

Numri i fëmijëve të regjistruar për herë të parë në çerdhet publike sipas grupmoshave (6-12 muajsh, 1-2 vjeç, 2-3 vjeç) raportuar nga Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF). Në muajin Shtator 2018, Çerdhja Nr 4 është ndarë në 2 Çerdhe: në Çerdhen Nr 4 (ekzistuese) dhe në Çerdhen Nr 21 (e re). Gjithashtu, në muajin Shtator 2018 është hapur edhe Çerdhja Nr 34.

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.