Primary tabs

Ecuria e bizneseve sipas formës ligjore, 2010-2019

Numri i bizneseve në vite për bashkinë e Tiranës sipas formës ligjore. Fermerët trajtohen si formë e vecantë ligjore prej vitit 2015 ku u vendos me ligj pajisja e fermerëve me një numër unik identifikimi, NIPT

Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.